Přihlášení k odběru novinek

Vyplňte své jméno, příjmení a e-mail:

Přihlášení do členské sekce

Poplatky

Členové Spolku Výše poplatku Variabilní symbol Specifický symbol
Členský poplatek 300,00 Kč číslo členské průkazky 001
Členský poplatek - rodinný příslušník 50,00 Kč číslo členské průkazky 002
Bonitace zdarma    
Poplatek za zapsaný vrh štěňat do plemenné knihy zdarma    
Krycí list a žádost o zápis štěňat zdarma    
Členství u nových členů je zpoplatněno dovršením 12. měsíce věku psa/feny s účinností od počátku následujícího kalendářního roku.
 
Nečlenové Výše poplatku Variabilní symbol Specifický symbol
Bonitace 250,00 Kč číslo zápisu psa/feny z PP 011
Krycí list a žádost o zápis štěňat zdarma    
Administrativní poplatek 250,00 Kč číslo zápisu psa/feny z PP 012
 
Administrativní poplatek je za celý vrh a musí být zaplacen dříve než bude odeslána žádost o zápis štěňat do plemenné knihy.
K žádosti doložte kopii dokladu o zaplacení.Číslo účtu pro zasílání poplatků: 2100055112/2010

POZOR! Číslo účtu pro zasílání poplatků na klubovou výstavu je jiné a je uvedeno v propozicích na výstavu.

POZOR! Upozorňujeme na povinnost uhrazení členských poplatků nejpozději do 28. února každého roku.