včetně podmínek pro složení těchto zkoušek a  obsahové náplně jednotlivých zkoušek

Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ) :
Garantem je: ČKS * – pro Čechy, MSKS ** – pro Moravu
Zkušební řády najdete na : www.kynologie.cz , www.msks.cz
ZZO – Zkouška základní ovladatelnosti: (poslušnost, speciální cviky),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZM – Zkouška základního minima: ( vlastní stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZVV 1 – Zkouška všestranného výcviku I. stupně: ( vlastní stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 14 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZVV 2 – Zkouška všestranného výcviku II. stupně: ( cizí stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 16 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.
ZVV 3 – Zkouška všestranného výcviku III. stupně: ( cizí stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2.
ZPS 1 – Zkouška psa stopaře I. stupně: ( cizí stopa, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZPS 2 – Zkouška psa stopaře II. stupně: ( 2x cizí stopa, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS 1.
ZPO 1 – Zkouška psa obranáře I. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZPO 2 – Zkouška psa obranáře II. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO 1.
ZMMP – Zkouška základního minima malých plemen:
(vlastní stopa, poslušnost, speciální cviky), požadována je kohoutková výška do 45 cm včetně.
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZMP 1 – Zkouška psa malých plemen I. stupně: ( vlastní stopa, poslušnost, speciální cviky),
požadována je kohoutková výška do 45 cm včetně,
minimální věk psa při skládání zkoušky je 14 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZMP 2 – Zkouška psa malých plemen II. stupně: ( cizí stopa, poslušnost, speciální cviky),
požadována je kohoutková výška do 45 cm včetně,
minimální věk psa při skládání zkoušky je 16 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP 1.
ZMP 3 – Zkouška psa malých plemen III. stupně: ( cizí stopa, poslušnost, speciální cviky), požadována je kohoutková výška do 45 cm včetně,
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP 2.

ZMPO 1 – Zkouška psa malých plemen – obranáře: (poslušnost, speciální cviky) požadována je kohoutková výška do 45 cm včetně,
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMMP, nebo ZZO, nebo BH, popř ZMP1 (zkoušky na kterých již psovod prokázal, že je pes ovladatelný a zvladatelný).

 

Mezinárodní zkušební řád (IPO) :
Garantem je : ČKS * – pro Čechy, MSKS ** – pro Moravu
Zkušební řády najdete na : www.kynologie.cz , www.msks.cz
BH – Zkouška doprovodného psa: (poslušnost, chování v dopravním ruchu),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek dle mezinárodního zkušebního řádu IPO!!!
IPO – VO- Předzkouška pracovních psů: (vlastní stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
IPO 1 – Mezinárodní zkouška pracovního psa I. stupně: (vlastní stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
IPO 2 – Mezinárodní zkouška pracovního psa II. stupně: (cizí stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 19 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a IPO 1.
IPO 3 – Mezinárodní zkouška pracovního psa III. stupně: (cizí stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 20 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a IPO 2.
IPO - FH – Mezinárodní zkouška psa stopaře: (2x cizí stopa),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 20 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
IPO  - ZTP – Zkouška chovné způsobilosti: (vlastní stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
FH 1 – Zkouška psa stopaře I. stupně: (cizí stopa),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
FH 2 – Zkouška psa stopaře II. Stupně: (cizí stopa),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a FH1.
FPr 1 – Pachové práce I. stupně: (vlastní stopa),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
FPr 2 – Pachové práce II. stupně: (cizí stopa),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a FPr 1.
FPr 3 – Pachové práce III. stupně: (cizí stopa),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a FPr 2.
UPr 1 – Zkouška poslušnosti I. stupně: (poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
UPr 2 – Zkouška poslušnosti II. stupně: (poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a UPr1.
UPr 3 – Zkouška poslušnosti III. stupně: (poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a UPr2.
SPr 1 – Zkouška obranářská I. stupně: (obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
SPr 2 – Zkouška obranářská II. stupně: (obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a SPr1.
SPr 3 – Zkouška obranářská III. stupně: (obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a SPr2.
StPr 1 – Zkouška vyhledávání předmětů I. stupně: (vyhledávání vlastních předmětů),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH
StPr 2 – Zkouška vyhledávání předmětů II. stupně: (vyhledávání cizích předmětů),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a StPr 1.
StPr 3 – Zkouška vyhledávání předmětů III. stupně: (vyhledávání cizích předmětů),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a StPr 2.
APr 1 – Zkouška pracovní upotřebitelnosti I. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH.
APr 2 – Zkouška pracovní upotřebitelnosti II. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a APr 1.
APr 3 – Zkouška pracovní upotřebitelnosti III. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky BH a APr 2.

 

Zkušební řád ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů KJ Brno:
Garantem je : Kynologická jednota Brno.
Zkušební řády najdete na : www.kjcrbrno.cz,
ZOP – Zkouška ovladatelnosti psa: (poslušnost, skupinové cviky),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZPU 1 – Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa I. stupně: (poslušnost, skupinové cviky, volitelný cvik: stopa nebo hlídání předmětu),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZOP.
ZPU 2 – Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa II. stupně: (cizí stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPU 1.
ZPU-S – Zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál: (od 1. 1. 2010) - (cizí stopa, poslušnost, speciální cviky),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 14 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU 1.

 

FCI-HWT + FCI - IHT - Traditional Style ****
Zkušební řády najdete na: www.paseni.unas.cz
ZVOP – Zkouška vloh ovčáckého psa: (vlohy psa pro práci se zvířaty),
HWT- TS – Pracovní test v pasení: (tradiční pasení - vlohy psa pro práci se zvířaty),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZVOP.
IHT- TS 1 - 3 – Trial: tři stupně lišící se vzdáleností a množstvím ovcí
(zahánění do ohrady, vedení, pastva, provoz /překážky/, znehybnění /zastávky/ ),
Účast na zkoušce podmiňuje splnění pracovního testu v pasení HWT – TS s minimálním
počtem 60 bodů. Poté lze startovat v trialech IHT – TS 1 až IHT – TS 3 vzestupně.

 

Zkušební řád Obedience:
Garantem je : Klub Obedience CZ.
Zkušební řády najdete na : http://www.obedience.cz
Pokud tým obdrží na třech soutěžích v jedné třídě známku výborná, přestupuje automaticky do třídy vyšší. V jednom dni může pes absolvovat pouze jednu soutěž. Pes musí mít platnou výkonnostní knížku Obedience CZ.
Třída OB-Z – Zkouška začátečníků: (speciální poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
Třída OB 1 – Zkouška I. stupně: (speciální poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky OB-Z – alespoň jednou na známku výborně, chvalitebně nebo dobře.
Třída OB 2 – Zkouška II. stupně: (speciální poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 14 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky OB-1 – alespoň jednou na známku výborně.
Třída OB 3 – Zkouška III. stupně: (speciální poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky OB-2 – alespoň jednou na známku výborně.


Zkušební řád Svazu záchranných brigád České republiky:
Garantem je : Svaz záchranných brigád kynologů ČR
Zkušební řády najdete na : www.zachranari.cz
Zde také najdete další zkoušky s různým zaměřením.
POZOR, podmínkou je vždy členství psovoda v SZBK***, kromě uvedené zkoušky ZZZ.
ZZZ – Zkouška záchranářské způsobilosti:
(cizí stopa, poslušnost, překážky, speciální cviky),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
ZZP 1 – Zkouška záchranných prací I. stupně: (speciální cviky, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZZ a členství psovoda v SZBK***
ZZP 2 – Zkouška záchranných prací II. stupně: (speciální cviky, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZP 1 a členství psovoda v SZBK***
ZZP – Zkouška záchranných prací III. stupně: (speciální cviky, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZP 2 a členství psovoda v SZBK***
ZLP 1 – Zkouška lavinových prací I. stupně: (speciální cviky, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZZ a členství psovoda v SZBK***
ZLP 2 – Zkouška lavinových prací II. stupně : (speciální cviky, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZLP 1 a členství psovoda v SZBK***
ZLP 3 – Zkouška lavinových prací III. stupně: (speciální cviky, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZLP 2 a členství psovoda v SZBK***

 

Mezinárodní zkušební řád pro záchrané psi IPO-R (někdy uváděné jako IRO):
Garantem je : Svaz záchranných brigád kynologů ČR
Zkušební řády najdete na : www.zachranari.cz
Zde také najdete další zkoušky se zaměřením na plošné vyhledávání, vyhledávání v sutinách,
lavinách, vodním vyhledávání, nebo se zaměřením na stopy. Každé zaměření má několik
stupňů obtížnosti.
POZOR, podmínkou je vždy členství psovoda v SZBK***, kromě uvedené zkoušky RH-E.
RH-E – Zkouška způsobilosti záchranářského psa:
(vlastní stopa, poslušnost a dovednost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 14 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 

Zkušební řád specializovaného kynologického svazu TART:
Garantem je : Speciální kynologický svaz TART
Zkušební řády najdete na : http://www.vycvikpsa.cz
ZMT – Zkouška základního minima: (vlastní stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
T 1 – Zkouška všestranného psa I. stupně: (vlastní stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZMT.
T 2 – Zkouška všestranného psa II. stupně: (cizí stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky T 1.
T 3 – Zkouška všestranného psa III. stupně: (cizí stopa, poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky T 2.
OTP 1 – Zkouška psa obranáře I. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
OTP 2 – Zkouška psa obranáře II. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky OTP 1.
OTP 3 – Zkouška psa obranáře III. stupně: (poslušnost, obrana),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky OTP 2.
SPT 1 – Zkouška psa stopaře I. stupně: (cizí stopa, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
SPT 2 – Zkouška psa stopaře II. stupně: (cizí stopa, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky SPT 1.
SPT 3 – Zkouška psa stopaře III. stupně: (cizí stopa, poslušnost),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky SPT 2.

 

Agility :
Garantem je: Klub agility ČR (členství v klubu není podmínkou)
Více informací na: http://www.klubagility.cz
LA1: (překážková dráha pro psí parkur),
minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
LA2: (překážková dráha pro psí parkur),
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky LA 1.
LA3: (překážková dráha pro psí parkur),
Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky LA 2.

 

Canisterapie:
Garantem jsou jednotlivá sdružení zabývající se canisterapií pro informaci uvedeme:
Pomocné tlapky - http://www.pomocnetlapky.cz
Podané ruce - http://www.canisterapie.info
Po celé republice působí další oblastní a krajské skupiny, které se nechají vyhledat na
internetu. Zkoušky se u těchto skupin mírně liší.
V principu jsou zkoušky vždy zaměřeny na prostředí, ve kterém má pes vykonávat svou práci.
(postižení dospělí, senioři, léčebny dlouhodobě nemocných - LDN, dětské domovy, postižené
děti, mateřské školy …a další speciální zaměření)
Pes se složenou zkouškou je pak využíván v canisterapii. Bez této zkoušky majitel vystavuje
„pacienty“ velkému riziku a může ho čekat i kárný postih.

 

Poznámky ke všem typům zkoušek:
Při úspěšně složené zkoušce není možné její opakování!!!
Lze se však v již složené zkoušce zúčastňovat závodů.
Toto platí ve všech zkušebních řádech s výjimkou Obedience, která má svá pravidla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ČKS - Český Kynologický svaz
** MSKS - Moravskoslezský kynologický svaz
*** SZBK - Svaz záchranných brigád kynologů ČR

****
poznámka ke zkušebnímu řádu FCI-HWT + FCI - IHT - Traditional Style
ZVOP 1 – Zkouška pracovní způsobilosti u stáda I. stupně
ZVOP 2 – Zkouška pracovní způsobilosti u stáda II stupně
ZVOP 3 – Zkouška pracovní způsobilosti u stáda III. stupně
Tyto národní zkoušky byly skládány od roku 1999 do roku 2009. Tomu, kdo je složil,
zůstávají v platnosti. Podle nich už se neposuzuje.
Od roku 2009 jsou tyto zkoušky nahrazeny mezinárodními zkouškami a trialy ovčáckých psů.
Pozn: Trial = soutěž v ovládání ovčáckých psů.