Tabulkový přehled zkoušek zařazených dle zkušebních řádů:

Název zkušebního řádu Zkoušky základní Zkoušky navazující na zkoušku nižšího stupně
Národní zkušební řád ZM , ZMMP, ZZO ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3, ZPS 1, ZPS 2, ZPO 1, ZPO 2,    ZMP 1, ZMP 2
Zkušební řád KJ Brno ZOP, HWT- TS, ZVOP ZPU1, ZPU2, ZPU-S, IHT- TS 1 - 3
Zkušební řád TART ZMT, OPT1, SPT1 T1,T2, T3, OPT2, OPT3, SPT2, SPT3
Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů ZZZ ZZP1, ZZP2, ZZP3, ZLP1, ZLP2, ZLP3, ZVP1, ZVP2, ZVP3, ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N, ZZS, ZTV, ZPJ, ZJ1, ZJ2, ZJ3
Mezinárodní zkušební řád IPO BH IPO 1-3, APr 1-3, FPr 1-3, UPr 1-3, SPr 1-3, IPO - VO, FH1, FH2, IPO - FH, StPr 1-3
Mezinárodní zkušební řád IRO RH-F E, RH-FL E, RH-T E,RH-L E, RH-W E RH-FA, RH -FB,RH-FLA, RH-FLB, RH-TA, RH-TB, RH-LA, RH-LB, RH-LC, RH-WA, RH-WB,RH-WC
Zkušební řád Obedience OBZ OB1, OB2, OB3
Zkušební řád Agility LA1 LA2, LA3

Na tyto zkoušky nelze čuvače přihlásit.

 

Přehled garantů pro zkušební řády:

Garant: ČKS (Čechy), MSKS (Morava)
www stránky garantů: www.kynologie.cz, www.msks.cz

Národní zkušební řád
Mezinárodní zkušební řád - IPO

 

Garant: Kynologická jednota Brno

www stránky garantů: www.kjbrno.cz a www.paseni.unas.cz 

Zkoušky ovladatelnosti a upotřebitelnosti psů
FCI-HWT + FCI - IHT - Traditional Style (jedná se o zkušební řád pro pastevecká plemena kromě BOC a AKE)

 

 

Garant: Klub obedience CZ

www stránky garanta: http://www.obedience.cz

Zkušební řád a pravidla obedience v České republice (aktualizace 2/2014)

 

Garant: Speciální kynologický svaz TART www.stránky garanta: http://www.sks-tart.cz

Zkušební řád